Om Kulturcheck.se

Kulturcheck.se informerar om de kommuner som erbjuder kultur och musikcheckar, samt de kommunala och privata skolor och lärare du kan vända dig till med en kulturcheck i din kommun.

Vad är en Kulturcheck?

Barnfamiljer måste inte längre välja den kommunala musik eller kulturskolan, utan kan istället få ut checkar som kan användas till kulturaktiviteter för barn och unga. Värdet varierar med vilken kommun du bor i. På så vis slipper barn stå i kö till musikskolan och får större valfrihet och tillgång. I Sverige finns checksystemetför närvarande i Nacka, Österåker, Täby och Staffanstorp och Lund.

Kulturcheck är en samlingsplats för kultur i din kommun

Kärt barn har många namn

Vad pratas det om i din kommun?

Hjälp andra hitta hit - komplettera listan!


Kulturcheck

Musikcheck

Musikskolpeng

Musikskolecheck

Kulturpeng

Kulturskolepeng

Kulturcheckar används nu i flera svenska kommuner

Arbetet med att införa ett checksystem har påbörjats i många kommuner som vill prova på ett komplement till musik och kulturskolan för att bättre tillgodose barnkonventionen där varje barn måste ges förutsättningar för en meningsfull fritid, ges möjlighet att uttrycka sig på vilket sätt hen önskar, samt garanteras rätten att inte bli diskriminerad. Dessa punkter åsidosätts exempelvis när ett barn måste stå i flera års kö för att spela ett instrument, när barnet inte får välja den kulturaktivitet som hen egentligen vill, eller när en kommun utför duglighetstester för att avgöra vilka barn som “kvalificeras” till aktiviteterna. Från och med 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag.

Anslut er kommun till Kulturcheck

Ge bort eller subventionera kultur med kulturcheckar

Låt var och en välja själv vad de anser vara kommunens bästa kultur, låt exempelvis barn och unga välja bland olika musik och kulturskolor genom en öronmärkt summa per invånare. Anmälan görs på kulturcheck.se till godkända aktiviteter med kommunens kulturcheckskod.

Engagera hela det lokala kultur och näringslivet

Låt kommunens kulturpersoner och kreativa, kulturella näringar bidra med sina mest intressanta upplevelser och pedagogiska verksamheter genom att göra sig sökbara på kulturcheck.se. På så sätt kan vi matcha dem med efterfrågan från invånare som har fått en kulturcheck av kommunen.

Vi hjälper till med auktorisation och publicering

Som kommun vill ni kanske balansera rätten att själv välja och kulturell frihet mot ert ansvar att garantera kvalitet i exempelvis pedagogisk verksamhet? Kulturaktörer har möjlighet att genomgå en auktorisation för pedagogiska verksamheter eller kulturupplevelser som riktar sig mot unga. Vi hjälper till med auktorisationen och publicerar kurser och upplevelser efter att auktorisation har genomförts.